LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar:
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

 Prezentare generala

 

În perioada iulie 2015 - decembrie 2015, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, în calitate de beneficiar, derulează Proiectul „Profesie: scoală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043.

Proiectul ProSCOP are ca obiectiv general asigurarea unei tranzitii eficiente dinspre studiile de formare profesională spre practică efectivă profesională, prin intermediul unei serii de activităti corelate stagiului de practică studentească, prevăzut în planurile de învătământ, pentru studentii de la programele de studii universitare de licentă si de la programele de studii universitare de master.

Obiectivul general va fi realizat prin coordonarea orientată si riguroasă a stagiului de practică si prin consolidarea acesteia printr-o activitate temeinică de consiliere profesională si de orientare în carieră. În acest fel, cele două directii de actiune vor actiona complementar pentru asigurarea tranzitiei competente a studentilor de la învăţământul formativ către viata profesională, în vederea integrării reale si efective a absolvenţilor pe piaţa de muncă din mediul naţional şi internaţional, cu precădere în institutii publice din domeniul securitătii si apărării.

 

Proiectul vizează:

1) organizarea, desfăşurarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practică de specialitate pentru studenţii de la programele de studii universitare de licentă si de master;

2) asigurarea si furnizarea unor servicii complementare si competente de consiliere si formare profesională şi de orientare în carieră pentru studenţii programelor de studii universitare de licentă si master, precum si diseminarea experientei si a „lectiilor învăţate” în urma acestei activităti către alte institutii de învătământ superior cu misiune, obiective, interese şi preocupări similare.

Proiectul ProSCOP se adresează unui grup tintă format din 180 de studenţi si masteranzi si vizează creşterea flexibilităţii şi adaptării acestora pe piaţa de muncă. În cadrul proiectului activitătile sunt împărtite pe două directii principale de actiune:

  1. efectuarea stagiilor de practică finantate prin proiect si organizate în parteneriat cu agenţi sociali publici si privati. Astfel studenţii si masteranzii se vor familiariza cu mediul profesional pentru care se pregătesc şi îsi vor dezvolta competenţe viabile, în concordanţă cu cererile de pe piaţa de muncă actuală.
  2. efectuarea consilierii profesionale si a orientării în carieră prin corelarea pregătirii teoretice cu formarea de aptitudine si competente care să faciliteze integrarea reală şi efectivă în activitatea profesională. Se vor desfăsura trei concursuri profesionale: de lectii învătate „Experienta studentilor în urma stagiului de practică”, de scenarii „Standarde de calitate si performantă în organizatii” si de realizare a unui poster cu tema „Organizatia dezirabilă”, la finalul cărora se vor acorda 180 de premii

Proiectul îsi propune fundamentarea unui set de bune practici, care să permită formarea si educarea seriilor viitoare de studenţi în spiritul competenţei, a profesionalismului si a utilităţii sociale, prin metode, tehnici şi proceduri optimizate, desprinse din experienţa acestui proiect.

 


     NEWS     


 

 

 

 23.12.2015 - Raport posteveniment pentru conferinta inchidere a proiectului „Profesie: Scoală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP”


 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More