LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

 Activitati

 

A1

Activitătile manageriale

 

A1.1

Conducerea activitătilor proiectului.

 

A1.2

Coordonarea activitătii membrilor echipei de management

 

A1.3

Coordonarea membrilor echipei de implementare a proiectului

 

A1.4

Participarea la evenimentele si activitătile proiectului.

 

A1.5

Verificarea îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor proiectului.

 

A1.6

Coordonarea procesului de achizitii specifice proiectului.

 

A1.7

Coordonarea managementului financiar al proiectului.

 

A1.8

Coordonarea managementului resurselor umane ale proiectului.

 

A1.9

Asigurarea suportului pentru implementarea deciziilor de management al proiectului.

 

A1.10

Relationarea cu institutii si organizatii implicate de activitatea proiectului.


A2

Activitătile care vizează stagiile de practică

 

A2.1

Crearea, multiplicarea si diseminarea metodologiilor si documentatiei necesare stagiului de practică.  

 

A2.2

Stabilirea contactului cu partenerii de practică, negocierea si semnarea conventiilor de practică.

 

A2.3

Selectarea organizarea grupului tintă pentru stagiul de practică.

 

A2.4

Instructaj: Aplicarea ghidului de practică, Legislatia muncii, Protectia muncii.

 

A2.5

Monitorizarea activitătilor stagiului de practică.

 

A2.6

Monitorizarea obiectivelor stagiului de practică; Evaluarea stagiului de practică.

 

A2.7

Pregătirea si organizarea unui seminar de sistematizare a bunelor practici privind tranzitia de la scoală la viata activă; egalitate de sanse; dezvoltare durabilă

 

A2.8

Desfăsurarea a 3 concursuri profesionale de valorificare a experientei stagiului de practică: 1) lectii învătate "Experienta studentilor în urma stagiului de practică"; 2) scenarii "Standarde de calitate si performantă în organizatii"; 3) poster "Organizatia dezirabilă".

 

A2.9

Analiza post-actiune a stagiului de practică.


A3

Activitătile de consiliere

 

A3.1

Designul si administrarea unui chestionar de identificare a necesitătilor specifice studentilor implicati în activitatea de consiliere si formare profesională.

 

A3.2

Designul si administrarea unor instrumente de identificare a intereselor, abilitătilor, valorilor etc. manifestate de către studenti.

 

A3.3

Elaborarea si administrarea unor instrumente de autoevaluare si consiliere în vederea ameliorării competentelor transversale ale studentilor.

 

A3.4

Corelarea si interpretarea rezultatelor instrumentelor de identificare a intereselor, abilitătilor, valorilor etc.

 

A3.5

Consilierea în grup pentru formarea competentelor transversale necesare pentru ocuparea unui loc de muncă.

 

A3.6

Consiliere individuală în vederea autocunoasterii si ameliorării abilitătilor necesare în activitatea profesională.


A4

Activitătile IT, informatică, de implementare şi prelucrare a datelor

 

A4.1

Crearea si administrarea paginii de internet a proiectului ProSCOP.

 

A4.2

Proiectarea si administrarea aplicatiilor, bazelor de date necesare pentru derularea proiectului, prelucrarea testelor, evidenta resurselor umane, financiare, materiale.

 

A4.3

Prelucrarea datelor rezultate în urma desfăsurării activitătilor de stagiu de practică si a activitătilor de consiliere si formare profesională.

 

A4.4

Încărcarea datelor si informatiilor în ActionWeb.


A5

Activitătile de comunicare, informare si evenimente

 

A5.1

Promovarea publică a activitătilor proiectului.

 

A5.2

Comunicarea cu institutii si organizatii implicate de activitătile proiectului.

 

A5.3

Conferinte de presă lansare/închidere proiect.

 

A5.4

Elaborarea si diseminarea materialelor multimedia de informare.

 

A5.5

Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale.

 

A5.6

Organizarea evenimentelor proiectului (seminarii, workshopuri, concursuri etc). Pe durata proiectului sunt prevăzute: 2 seminarii, 1 workshop si 3 concursuri.

 

A5.7

Crearea si administrarea conturilor de proiect pe reţelele de sociaizare si diseminarea activitătilor din proiect în mediul on-line.

 

A5.8

Organizare vizită de studii internatională privind oportunităti de angajare în institutii europene.

 

A5.9

Redactarea materialelor de bune practici rezultate în urma derulării proiectului.

​​​

 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More