LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

 

 Obiective

 

Proiectul „Profesie: Scoală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP” are următoarele obiective specifice:

  1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii manageriale de implementare si derulare a proiectului.
  2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de relationare interinstitutională de colaborare si parteneriat, aferente proiectului.
  3. Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii stagiului de practică al studentilor.
  4. Organizarea si desfăşurarea activităţii de consiliere profesională şi orientare în carieră.
  5. Organizarea si desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, privitoare la importanţa proiectului pentru realizarea unor obiective şi luarea în considerare a unor priorităţi naţionale.

 

 

 

 

 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More