LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

Rezultate

 

 

 

Scopul proiectului

 • Asigurarea unei tranziții eficiente dinspre studiile universitare de formare profesională spre activitatea profesională, prin stagii de practică, prevăzute în planurile de învățământ, pentru studenții de la programele de studii universitare de licență și de la programele de studii universitare de master

 

Obiectivele orizontale ale proiectului

 • Egalitate de șanse
 • Dezvoltare durabilă
 • Inovație și TIC
 • Abordare transnațională

 

Obiectivele operaționale ale proiectului

 1. Organizarea și desfășurarea activității manageriale de implementare și derulare a proiectului;
 2. Organizarea și desfășurarea activității de relaționare interinstituțională de colaborare și parteneriat aferente proiectului;
 3. Organizarea, desfășurarea și evaluarea activității stagiului de practică al studenților și masteranzilor;
 4. Organizarea și desfășurarea activității de consiliere profesională și orientare în carieră a studenților și masteranzilor;
 5. Organizarea și desfășurarea activității de informare și relații publice, pentru promovarea activităților proiectului.

 

Indicatorii proiectului

 • ID 181 Grup-țintă studenți și masteranzi = 180 (185)
 • ID 487 Numărul de persoane asistate în tranziția de la școală la viața activă = 180 (185)
 • ID 266 Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră = 180 (185)
 • ID 271 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experiență și bune practici -tranziția de la școală la viața activă =18 (20)
 • Buget total (contribuție UNAp = 41.827 lei) = 2.080.956 lei
 • Execuție bugetară ≈ 98%
 • 20 Convenții de stagii de practică 111%
 • 1 Metodologie stagiu de practică 100%
 • 6 Ghiduri de practică 100%
 • 565 Rapoarte monitorizare stagiu de practică 104%
 • 185 Caiete de practică 102%
 • 1 Manual de bune practici privind stagiul de practică 100%
 • 1 Broșură privind oportunități de continuare a studiilor universitare 100%
 • 1 Broșură privind oportunități de dezvoltare profesională 100%
 • 1 Metodologie de consiliere profesională și orientare în carieră 100%
 • 180 Caiete de consiliere profesională și orientare în carieră
 • 3 ședințe consiliere de grup 100%
 • 180 ședințe consiliere individuală 100%
 • 900 Rapoarte de testare profesională 100%
 • 180 Rapoarte individuale de consiliere profesională și orientare în carieră 100%
 • 30 Ghiduri de dezvoltare a competențelor profesionale 100%
 • 1 Vizită de informare documentare internațională 100%
 • 1 Metodologie de selecție pentru vizita internațională 100%
 • 1 Seminar Egalitate de șanse și Dezvoltare durabilă 100%
 • 1 Metodologie de concursuri profesionale 100%
 • 3 Proceduri de concursuri profesionale 100%
 • 3 Seminarii (work-shop) concurs 100%
 • 1 Colocviu integrator 100%
 • 1 Site web proiect ProSCOP 100%
 • 1 Pagină FB ProSCOP 100%
 • 1 Pagină G+ ProSCOP 100%
 • 1 Pagină TW ProSCOP 100%
 • 1 Blog ProSCOP
 • 1 Bază de date stagiu de practică 100%
 • 1 Bază de date consiliere profesională și orientare în carieră 100%
 • 1 Bază de date cu parteneri stagiu de practică 100%
 • 1 Bază de date grup-țintă studenți și masteranzi 100%
 • 1 Cabinet de informare-documentare stagiu de practică 100%
 • 1 Cabinet de consiliere profesională 100%
 • 1 Cabinet de orientare în carieră 100%

 

Achiziții FEDR 100%

15 laptopuri

3 table interactive

4 videoproiectoare

5 imprimante

1 scanner

33 licențe softuri informatice

39 pupitre de lucru

75 scaune pupitru

6 dulapuri sală studiu 3 dulapuri arhivare

 

Beneficii grup-țintă

 • 180 studenți indemnizați cu 900 lei pentru stagii de practică
 • 60 studenți premiați cu 2000 lei pentru concursuri profesionale
 • 60 studenți premiați cu 1500 lei pentru concursuri profesionale
 • 60 studenți premiați cu 1000 lei pentru concursuri profesionale
 • 50 studenți subvenționați pentru vizita internațională, Bruxelles
 • 60 studenți subvenționați pentru colocviul integrator, Brașov

 

Structura funcțiilor de personal a proiectului

 • Echipa de management 7 experți
 • Echipa de coordonare stagiu de practică 11 experți
 • Echipa de consiliere profesionala și orientare în carieră 7 experți
 • Echipa de date și IT 4 experți
 • Echipa de comunicare, informare, evenimente 5 experți
 • Personal administrativ 5 experți

 


 

 

- ProSCOP finalizare

 

 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More