LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

 Raportare evenimente

 

 

 23.12.2015 - Raport posteveniment pentru conferinta inchidere a proiectului „Profesie: Scoală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP”


 14.12.2015 - Raport posteveniment Seminarul (work-shop) cu tema „Organizaţia dezirabilă”


 08.12.2015 - Raport posteveniment colocviul integrator de la Brasov


 11.11.2015 - Raport posteveniment vizita internaţională de informare-documentare la Bruxelles


 28.10.2015 - Raport posteveniment seminarul (work-shop) cu tema lecţii învăţate – „Experienţa studenţilor în urma stagiului de practică"


 05.10.2015 - Raport posteveniment la seminarul "Sistematizarea bunelor practici privind trecerea de la școală la viața activă; egalitate de șanse și dezvoltare durabilă"


 01.09.2015 - Reflectarea de către mass-media a activității de instruire pentru începerea stagiului de practică


 31.08.2015 - Convocarea de începere a activității de stagiu de practică și a activității de consiliere și orientare în carieră în cadrul proiectului


 26.07.2015 - Raport posteveniment la conferinta de lansare a proiectului „Profesie: Scoală, Consiliere, Orientare, Practică – ProSCOP”

 

 

 

 

 

 

 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More