LOGO BANNER

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoala la viaţa activă”
Titlul proiectului: „Profesie: Şcoală, Consiliere, Orientare, Practică – „ProSCOP”
ID proiect: POSDRU/189/2.1/G/156043
Beneficiar:
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

Pentru informatii detaliate despre celelalte proiecte cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizualizati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 

 Metodologii si proceduri

 

 

 

- PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ PENTRU COLOCVIUL INTEGRATOR DE LA BRAȘOV DIN PERIOADA 04-06.12.2015


- PROCEDURA DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A CONCURSULUI PROFESIONAL DE REALIZARE A UNUI POSTER CU TEMA „ORGANIZAȚIA DEZIRABILĂ“


- PROCEDURA DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A CONCURSULUI PROFESIONAL DE SCENARII „STANDARDE DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN ORGANIZAŢII“


- PROCEDURA DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A CONCURSULUI PROFESIONAL DE LECȚII ÎNVĂȚATE „EXPERIENȚA STUDENȚILOR ÎN URMA STAGIULUI DE PRACTICĂ“


- METODOLOGIA DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A CONCURSURILOR PROFESIONALE


- PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ PENTRU VIZITA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMARE–DOCUMENTARE DE LA BRUXELLES


- METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A VIZITEI INTERNAŢIONALE DE INFORMARE-DOCUMENTARE


- Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare licenţă COMUNICARE PUBLICĂ SI INTERCULTURALĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII


- Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare licentă SECURITATE SI APĂRARE


 - Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare MASTER COMUNICARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII


 - Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare MASTER MANAGEMENTUL CRIZELOR ŞI PREVENIREA CONFLICTELOR


  - Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare MASTER MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZAŢIEI


  - Ghid pentru stagiu de practica programul de studii universitare MASTER SECURITATE SI APĂRARE


  - METODOLOGIA DE ORGANIZARE, DESFĂȘURARE ȘI EVALUARE A ACTIVITĂTILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ SI ORIENTARE ÎN CARIERĂ


 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE A STAGIULUI DE PRACTICĂ


 - PROCEDURA DE SELECTARE A GRUPULUI ŢINTĂ

 

 

Search

Login Form

dual diagnosis treatment
Learn More